+ 48 604 538 722

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

W/w usługi obejmują przygotowanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS
oraz reprezentację w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS.
Sporządzamy sprawozdania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy.

Na życzenie odbieramy dokumenty z siedziby klienta.

Odpłatność za nasze usługi określamy indywidualnie z zależności od formy
prowadzonej księgowości, liczby dokumentów i zatrudnionych pracowników.

DECRET Biuro Rachunkowe Sp. z o. o., ul. Mangalia 3B lok. B, 02-758 Warszawa, NIP: 521 37 93 984, REGON: 368274784
tel.: +48 604 538 722, e-mail: decret@decret.waw.pl, www.decret.waw.pl